Treo băng rôn

BÁO GIÁ

Báo giá in ấn 

Bảng báo giá                         

Đơn giá áp dụng cho treo băng rôn  ( Gồm treo băng rôn + chụp hình báo cáo + tháo băng rôn )
Số lượng
Đơn giá ( đ/cái)
Kích thước khác
Khổ 0.8 * 1.6m
Khổ 0.8*2m
10 – 50
25.000
26.000đ
Thỏa thuận
50 – 100
24.000đ
25.000đ
100 - 200
23.0000đ
24.000đ
Thỏa thuận
Trên 200.000
22.000đ
23.000đ
Thỏa thuận
BÁO GIÁ VẬT TƯ QUẢNG CÁO - KỆ STANDY
STT 
CHẤT LIỆU
ĐƠN GIÁ
01
Thanh cuộn – Nhôm (0,6 x 1,6)m
170.000 đ/ cái
02
Thanh cuộn – Nhôm (0,8 x 2)m
180.000 đ/ cái
03
Thanh cuộn – Nhựa (0,6 x 1,6)m
160.000 đ/ cái
04
Thanh cuộn – Nhựa (0,8 x 2)m
170.000 đ/ cái
05
Kệ chữ X – Hàn Quốc (0,6 x 1,6) m
110.000 đ/ cái
06
Kệ chữ X – Hàn Quốc (0,8 x 1,8) m
130.000 đ/ cái
07
Kệ chữ X – tăng đơ (0,6 x 1,6) m
150.000 đ/ cái


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More